top of page
Logo-SigleCercle_Grey.png
Drapeau de Royaume-Uni
Drapeau de la France

АРХИВ, ТАЙЛАН

Энэ хуудаснаас та төсөл, үйл ажиллагааны явцад манайхаас хийсэн болон хамтран гаргасан бүх судалгаа, тайлангуудтай танилцах боломжтой. Файлын өмнөх зургаар сэдвийн хамаарлыг таних тэмдгийг олно уу.

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН БАГЦ (314Mo - Анхны хувилбар - 2023 оны 2 сар - Монгол/Англи)

2023 он 

2022 он 

2021 он 

Хогны тухай ярилцъя Cургалт - PPT (2021 оны 9 сар - Монгол)

2020 он 

2019 он 

Logo-SigleCercle_Blue.png

2018 он

2016 он

bottom of page