ТӨСӨВ, САНХҮҮ

Экосум-ын явуулсан ажлууд болон санхүүгийн зарцуулалтын тайлангуудыг жил бүр нийтэд хүртээмжтэй хэлбэрээр гарган доор байрлуулна.

Capture d’écran 2019-12-06 à 16.45.16.pn
Capture d’écran 2019-12-06 à 16.45.16.pn