ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ҮНЭТ ЗҮЙЛС, АЖЛЫН АРГА БАРИЛ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙТЛЭГ ЭРХ АШИГТ ТУЛГУУРЛАСАН БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Хоорондоо нягт уялдаа холбоотой байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн хямралуудыг өргөн цар хүрээгээр авч үзвэл бидэнд байгаль орчин, нийтийн эрх ашгийг эрхэмлэсэн шинэ нийгэмд шилжих зайлшгүй шаардлага тулгараад байна.

 

Эдгээр үзэл санаанд суурилан Экосум Хишиг-Өндөр төрийн бус байгууллага маань дэлхий дахинд өрнөж эхлээд буй энэхүү шилжих хөдөлгөөний нэгэн хэсэг болж, орон нутгийн хүн амын чадавхыг дээшлүүлснээр өнөөдөр бидэнд тулгараад буй олон асуудлуудыг өөрсдөө шийдэх бүрэн боломжтойд итгэлтэй байна.

Тийм ч учраас Экосум өөрийн үндсэн зорилгоо байгаль орчноо хамгаалж, нийгмийн тэгш эрх, эдийн засгийн хөгжлийг хамтад нь дэмжсэнээр Монгол улсын орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах хэмээн тодорхойлсон билээ.

 

Эдгээр гурвын салшгүй холбооны улмаас байгаль орчны доройтлыг сааруулж, хөдөө орон нутгийн хөгжлийг дэмжин хот руу шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бууруулах эерэг өөрчлөлтийг эхлүүлэхийн тулд өргөн цар хүрээгээр хамтад нь шийдвэрлэх ёстой юм. 

ОРОН НУТГИЙН, БИЕ ДААСАН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЦОГЦ АРГА ЗАМ

Монгол орон өөрөө орон нутгийн, бие даасан тогтвортой хөгжлийг дэмжих цогц арга барилд тун тохиромжтой юм. Цөөхөн хүн ам, олон салбарласан засаг захиргааны нэгж гэдэг нь угтаа бие биеэсээ бараг хараат бус, ангид суурингууд гэсэн үг юм. 

 

Сум бүр цөөхөн суурьшмал хүн амтай сумын төв, түүнийг тойроод сумын захиргаанд албан ёсоор харьяалалтай нүүдэлч малчин айл өрхүүдээс бүрддэг. Сумуудын алслагдмал зайнаас хамаараад тэдний хоорондын харилцан нөлөөлөл харьцангуй бага. 

Ийм учраас нэг салбарыг сонгон өргөн хүрээнд ажиллахын оронд Экосум өөрийн үйл ажиллагаануудыг хэд хэдэн байгаль орчин болон нийгэм-эдийн засгийн асуудлуудыг онцлон цогц арга замаар шийдвэрлэж “Загвар сум” болоход төвлөрүүлэх болно. 

 

Төслийн хоёр дахь үе шатанд тус байгууллагын сумын иргэдтай хамтран бий болгосон загварыг улсынхаа өнцөг булан бүрт байгаа орон нутгийн хүн амд хүргэхийн тулд сурталчлан таниулах, хуулбарлан хэрэгжүүлэх эцсийн зорилготой билээ. 

ХИШИГ-ӨНДӨР СУМ-МОНГОЛ ОРНЫ ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН ДУНДАЖ ТӨЛӨӨЛӨЛ

Экосум Хишиг-Өндөр ТББ Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумыг сонгон үйл ажиллагаагаа явуулах болсон хоёр үндсэн шалтгаан бий. 

 

Нэгдүгээрт тус байгууллагыг үүсгэн байгуулагчид нь тус сумаас гаралтай бөгөөд одоо тус суманд амьдарч байна. Тиймээс байгууллага маань Хишиг-Өндөр суманд холбоо харилцаа сайтай төдийгүй суманд тулгамддаг асуудлууд болон хүн амын хэрэгцээг сайн мэдэх нь тус байгууллагын зүй тогтол, цаашдын хөгжилд нэн чухал юм.

Хоёрдугаарт, хүн амын хоёрны гурав нь малчин, нийт 3000 гаран хүн амьдардаг энэ сумын бүтэц, геологи, цаг уурын орчин болон нийгэм эдийн засгийн байдал нь дундаж, бусад сумдаас онцгойрон ялгарах зүйлгүй юм.

 

Ийм энгийн дундаж сумыг орон нутгийн, бие даасан тогтвортой хөгжлийн загвар сум болгож чадвал энэ арга замаар Монгол орны бусад бүх суманд манай төслүүд хэрэгжих бүрэн боломжтойн нотолгоо болж чадах бөгөөд энэ нь ч бидний эцсийн зорилго билээ. 

ИРГЭДИЙН ГАР БИЕ ОРОЛЦООТОЙ ОРОН НУТГИЙН, ТОГТВОРТОЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА

Монголд үүсч, бүртгэгдсэн Экосум байгууллага өөрийгөө Хишиг-Өндөр сумын иргэний хөдөлгөөн хэмээн тодорхойлдог.

 

Орон нутгийн хамтрагч байгууллагуудаар дамжуулан түр зуурын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг Олон улсын сайн үйлсийн байгууллагуудаас ялгаатай нь манай байгууллага урт хугацаанд үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах орон нутгийн бүрэлдэхүүн байгууллага болохоор зорьж байна. 

Ийм ч учраас сумын хэдхэн иргэдийн төлөөллөөс байгууллага маань бүрдэх бус харин ч аль болох олон нутгийнхаа иргэдийн оролцоотой, шинэ гишүүдээр хүрээгээ тэлсэн, ардчилсан засаглалын загвартай байгууллага болохыг эрмэлздэг билээ. Оролцоог дэмжиж, олныг хамарсан орон нутгийн мэдлэг, чадвар, чадавхыг дэмждэг, нийт олонд үр шимээ өгөх тогтвортой ажлын байруудыг бүтээж чадах тийм л байгууллага болох нь бидний зорилго юм.