ЭКО БАРИЛГА ТӨСӨЛ

ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Манай эко барилгын төсөл нь 2021 оны нэгдүгээр сараас эхэлсэн ба 5 жилийн хугацаатай хэрэгжих юм. 

 

Экосум-ын үндсэн зорилго нь байгальд ээлтэй барилгын материалын үйлдвэрлэл, сууцны зохистой дулаалгыг орон нутагтаа хөгжүүлж иргэдийн цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлэх юм.

 

Төсөл эхний хоёр жилд Булган аймгийн Хишиг-Өндөр суманд загвар барилгуудыг туршин эхлэх ба цаашид Булган аймгийн зарим сумдад дараагийн шатанд хуулбарлан хэрэгжүүлнэ. 

Бидний төсөл 3 үндсэн зорилготой:

1. Шахмал шавар тоосго хийх технологийг орон нутагтаа нэвтрүүлж эко барилгын материал үйлдвэрлэх тогтмол ажлын байруудыг бий болгоно.

2. Орон нутгийн иргэдийг байшингаа дулаалах сургалт, материалаар хангахын зэрэгцээ загвар барилгуудыг стандартын дагуу дулаалж иргэдэд сууц дулаалгын нэн шаардлагыг ойлгуулна.

3. Хишиг-Өндөр суманд гарсан ололт амжилтыг Булган аймгийн зарим сумдад хуулбарлан хэрэгжүүлэх бөгөөд ШШТ-ны технологи болон сууц дулаалгын талаарх мэдээлэл бүхий сургалтын материал, бичлэгүүдийг бэлдэж олон нийтэд нээлттэй цацсанаар орон даяар түгээх боломж бүрдэнэ.​

ҮНДСЭН САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧИД, ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

Төсөл маань Люксембургийн Байгаль, Цаг уур, Тогтвортой хөгжлийн яамны бүрэн санхүүжилтээр хэрэгжиж байна. 

Харин хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Люксембургийн ПАДЕМ Олон улсын төрийн бус байгууллага ажиллана (Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde).

GOUV_MECDD__EN_Ministry_of_the_Environme
Padem.png

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛУУД

Төслийн хэрэгжилт дөнгөж эхэлж байгаа бөгөөд бид ахиц дэвшил, шинэ мэдээллийг хуудастаа цаг тухай бүрт нь оруулах болно. 

Төсөлтэй холбоотой шинэ соргог мэдээлэл авахыг хүсвэл та манай Facebook хуудсыг дагаж манай мэдээллийн товхимолыг захиалаарай.