Logo-SigleCercle_Grey.png
Drapeau de Royaume-Uni
Drapeau de la France

АГРО-ЭКОЛОГИЙН ДЭВШИЛ БОЛОН ХҮНСНИЙ ХАРААТ БУС БАЙДАЛ

ТӨСЛИЙН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Бидний газар тариалангийн төсөл 2022 оны 2 сард эхлэсэн бөгөөд 3 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ.

Экосумын зорилго нь сумынхаа хүн амын хэрэгцээг бүтэн жилийн туршид хангахуйц хүнсний ногоо, жимсний мод, бутны экологийн, тогтвортой тариаланг хөгжүүлж хүнсний хараат бус байдалд хүрэх юм. 

Тус төсөл Хишиг-Өндөр суманд хэрэгжихээр бичигдсэн боловч бидний эцсийн зорилго тус суманд гарсан ололт амжилт, эерэг үр дүнг бусад сумдад мөн хуулбарлан хэрэгжүүлэх юм. 

Бидний төсөл 3 үндсэн зорилготой:

1. Хамтаар эрхлэх 6.2 га агро-паркийг байгуулж сумын нийт иргэдэд хүнсний ногоо тогтмол нийлүүлж дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангадаг болох. 

2. Жимсний модны 10 га талбайг сэргээн ашиглаж тогтвортой ажлын байр, орлого нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй байдлыг нэмэгдүүлэх.

3. Сумын хуучин чулуун зоорийг засварлан ашиглалтанд оруулж ногоо, жимсний хадгалалт, боловсруулалтыг нэмэгдүүлж сумын иргэдийн хэрэгцээнд нийлүүлэх.

ҮНДСЭН САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧИД, ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

Бидний төслийг Люксембургийн Вант улсын Байгаль, цаг уур, тогтвортой хөгжлийн яамнаас голчлон санхүүжүүлж байгаа бөгөөд Хишиг-Өндөр сумын Засаг Даргын Тамгын Газар төслийн зарим үйл ажиллагааг хамтран санхүүжүүлэх юм. 

Тус төслийг Хишиг-Өндөр сумын мэргэжлийн агрономичтой хамтран хэрэгжүүлэх бөгөөд Экосум ТББ-ын хамтрагч байгууллага ПАДЕМ Олон улсын төрийн бус байгууллага мөн дэмжлэг болон ажиллаж байна.  

GOUV_MECDD__EN_Ministry_of_the_Environme
Padem.png

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛУУД

Төслийн хэрэгжилт дөнгөж эхэлж байгаа бөгөөд бид ахиц дэвшил, шинэ мэдээллийг хуудастаа цаг тухай бүрт нь оруулах болно. 

Төсөлтэй холбоотой шинэ соргог мэдээлэл авахыг хүсвэл та манай Facebook хуудсыг дагаж манай мэдээллийн товхимолыг захиалаарай.